This category contains courses for demonstration purposes and self-training.

Кратък курс, който демонстрира основните елементи на един типичен курс в системата за електронно обучение Moodle. Ако нямате достъп до курса, моля изпратете съобщение до администратора на системата, за да бъдете записани и да получите възможност да проучите и тествате възможностите на системата.