ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА SHAPERS

Shapers of Tomorrow Mentoring Program PO 4020290514

ЦЕЛИ

Подкрепа за професионалното и личностното развитие на българските студенти във Великобритания или наскоро завършилите, завръщащи се в България, и насърчаване на общността от ангажирани и опитни младежи да ръководят социалната промяна и да формират гражданското общество на бъдещето.

ПОВЕЧЕ »

ОПИСАНИЕ

Програмата за менторство Shapers of Tomorrow ще предлага най-малко 5 работни сесии/срещи годишно, които ще бъдат организирани чрез Skype/ Messenger/ Viber/ WhatsApp/ обмен на имейли и една или две срещи лице в лице (ако е възможно).

ПОВЕЧЕ »